Casi completa a venda dos nichos da ampliación do cemiterio do Barco

As previsións na venda de nichos na ampliación que vaise realizar no cemiterio do Barco han quedado superadas xa que, según indicacións do Concello, casi ten solicitudes de compra polo 90% dos novos nichos,...