Baltar representará á FEMP no cumio mundial de líderes locais e rexionais

Manuel Baltar, elixido membro da Subcomisión de Deputacións da FEMP Este ente analiza os temas que afectan aos gobernos locais intermedios de España referidos a cooperación coas administracións e xestión dos servizos que ofrecen...