Así se financian, en tempos de pandemia e Xacobeo, artistas como Kiko Rivera