Diario de inspiración: Muller galega rural soaría a castigo e aínda así, a garrocha mantense dando calor e luz

Asina e fotos: Ana Belén Fdez.   Se non temos quen nos resgarde as nosas raíces, que queda? Se non temos quen investigue, coide, recupere, afonde e conserve as nosas riquezas, tradicións, costumes, historias,…...