A Consellería parchea o rural con profesorado itinerante e non especialista

A consellería anuncia o mais que probable peche de Xunqueira de Espadañedo o marchar prácticamente todo o alumnado a Maceda. […]