I Premio de xornalismo ‘Pioneiros da pizarra’ sobre o sector da pizarra en Galicia