Plan de Acción do proxecto Keep On

O Inorde o difunde entre os xestores do patrimonio cultural A Casa dos Poetas de Celanova, acolleu onte un evento rexional, organizado polo Inorde, do proxecto europeo Keep On, que pretende “reforzar o compromiso...