“A viña libérame desta desgrazada situación”, Gabriel Prada, actor

Gabriel Prada é un actor barquense prexudicado polo parón cultural que se deriva da crise do coronavirus Viviu o mundo da viña dende hai moitos anos e agora estalle servindo de refuxio mentres espera...