Resolución das axudas para a prevención dos danos que causan as especies da fauna silvestre como o xabaril, o lobo ou o oso

Medio Ambiente resolve as axudas para a prevención dos danos que causan as especies da fauna silvestre Os beneficiarios son persoas titulares de explotacións agrarias ou gandeiras afectadas polos ataques de animais como o...