Aprazada a I Exposición Agrícola e Gandeira de Trevinca

Para os días 9 e 10 de outubro   A primeira Exposición Agrícola e Gandeira de Trevinca, organizada polo Concello da Veiga, aprázase para os días 9 e 10 de outubro debido ás condicións...