Presentación da Candidatura PSdeG-PSOE O Barco

En menos de quince minutos, ás 20:15h, será a presentación da Candidatura PSdeG-PSOE O Barco que vai ser na Torre do Castro.