Sober: ambicioso Plan de Mellora de Camiños que beneficiará ás 22 parroquias