O BNG de Viana presenta moción sobre a creación dunha tarifa eléctrica galega

Secundino Fernández Fernández, Xosé Antón Alfonso García e Antón Pérez Castro concelleiros do BNG na Corporación Municipal de Viana do Bolo, ao abeiro da lexislación vixente, apresentaron a MOCIÓN SOBRE A CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA...