Razas autóctonas: estudo da eficacia dos tratamentos antiparasitarios