A Estación de Manzaneda contará cun sistema de innivición artificial; garantidos aló menos, 120 días de neve cada ano

A Estación de Manzaneda contará cun sistema de innivición artificial que incrementará a súa competitividade O Consello de Meisa aprobou hoxe as condicións xerais que rexerán a contratación da obra civil, subministro e posta...