CCOO Ensino Ourense insta a empresarios e administración a que asistan as reunións dos consellos sociais dos CIFP nos que están designados

Administración e empresarios non acuden os consellos sociais dos centros intregrados de FP (CIFP) Os empresarios Ourensáns e algúns membros da administración non asisten nunca as reunións dalgúns CIFP CCOO Ensino Ourense denuncia a falta...