Presentada a nova Unidade de Hospitalización a Domicilio de Psiquiatría

  • O equipo asistencial está composto por unha psiquiatra e unha enfermeira (especialista en Saúde Mental) e contarán cun vehícilo para os desplazamentos

En función da poboación e perfil do paciente susceptible de ingreso a domicilio, está previsto que atendan 10 «camas» ou pacientes, cun área de cobertura que inclúe Ourense cidade e concellos periféricos ata unha isocrona non superior a 20 minutos (Ribadavia, Carballiño, etc..)

É un programa asistencial destinado a atender pacientes no seu domicilio, unha vez que remitiu parcialmente a sintomatoloxía psiquiátrica aguda que orixinou o seu ingreso na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica.

Inspírase no modelo médico de Hospitalización a Domicilio, destinado ao tratamento e control no medio familiar de pacientes psiquiátricos, tras unha estancia na Unidade de Agudos, na que se conseguen unhas condicións clínicas, psicopatológicas e persoais, así como un medio socio-familiar que fagan posible a asistencia fóra da Unidade.

Está encamiñado a favorecer a reincorporación progresiva do paciente a unha vida normalizada coa menor estigmatización posible e a dar apoio e consello familiar fronte á enfermidade. O estado agudo é causante de graves fracturas nos lazos afectivos, sociais e laborais que canto antes se puidesen restablecer, máis fácilmente poderíanse recuperar. Trátase de ofrecer unha asistencia similar á que recibiron no seu ingreso na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica, pero nunha contorna como é o seu domicilio, onde se establece un clima ou contorna psicolóxica favorable para a convalecencia, responsabilizando e facendo participe ao paciente e á súa contorna familiar da súa reestablecimiento, permitindo a continuidade das relacións interpersonales do paciente, dentro e fóra do grupo familiar, dando unha maior liberdade ao paciente nun medio que lle é coñecido.
Ademais trátase de limitar a tendencia a «deixarse coidar», sen participar eles na súa recuperación como podería suceder en calquera outra enfermidade física na que a nosa cultura indícanos que debemos protexer ao enfermo realizando as tarefas por eles. Nos nosos pacientes, estes coidados poderían chegar a mermar esta capacidade xa tendente a mínguar; Así como evitar tamén que unha vez que o paciente é dado de alta na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos, salga do hospital e esquézase de que estivo ingresado, desvinculándose do servizo de Saúde Mental ao que sexa derivado, polo que deixase de acudir ás consultas programadas e abandonará tómaa de medicación, aumentando o risco de recaídas e de novos ingresos hospitalarios.

En Galicia conta con este tipo de Unidade o CHUAC e CHUS

Dossier:

HADO Psiquiatría_Página_1

HADO Psiquiatría_Página_2

HADO Psiquiatría_Página_3

HADO Psiquiatría_Página_4

HADO Psiquiatría_Página_5

HADO Psiquiatría_Página_6

HADO Psiquiatría_Página_7

HADO Psiquiatría_Página_8

 

También te podría gustar...