Manuel Baltar, cos participantes no pleno xuvenil 1