Manuel Baltar, na reunión que mantivo co bispo de Ourense, Leonardo Lemos.