Manuel Baltar na presentación do novo sistema de xestión do CRDO Ribeiro