La Junta de Montes en Mano Común de A Rúa Vella, Fontei, Vilela, Somoza y San Xulián reclama por la vía judicial 400 hectáreas a los comuneros de Roblido

  • El conflicto de lindes se mantiene desde hace 5 años  mientras los vecinos de Roblido se muestran desconcertados porque dicen que sus terrenos comunales están registrados
Vista de Roblido y su monte

Vista de Roblido y su monte

 

La Junta de Montes en Mano Común de A Rúa, Fontei, Vilela, Somoza y San Xulián reclama a los comuneros de Roblido, localidad también del municipio de A Rúa, 400 hectáreas.  Se trata de un conflicto de  lindes que mantienen desde hace, aproximadamente, 5 años. Hace tiempo que llevaron el caso al Juzgado de O Barco y están a la espera de una resolución. En el caso de que no sea favorable,  presentarán una demanda por la vía civil.  “Estamos pleiteando por un malentendido que hai con respecto as lindes . Desapareceron unhas 400 hectáreas. Non é que os de Roblido se apropiaran delas  senón que hai un erro a nivel administrativo, entón temos que tentar arreglalo”, expone el secretario de la Junta de Montes de A Rúa, Manuel Martínez García.

Manuel Martínez García, secretario de la Junta de Montes de A Rúa, Fontei, Vilela, Somoza y San Xulián

Manuel Martínez García, secretario de la Junta de Montes de A Rúa, Fontei, Vilela, Somoza y San Xulián

 

Martínez García argumenta que “eles non queren solucionalo porque son moitas hectáreas. No caso que non haxa unha resolución do Xuzgado de O Barco a nosa idea é ir pola vía civil”. Detalla que las hectáreas reclamadas pertenecen a los montes  de A Rúa porque “ademais hai un arroio que se supón que tiña que ser o límite. Temos o caso nas mans dun abogado experto na materia”.

En Roblidoo están desconcertados con la demanda y la reclamación de los vecinos. El presidente de la Junta de Montes de Roblido, Enrique Luis García, señala que los de A Rúa “no deberían tirar os cartos en xuizos e abogados pois hai escrituras moi vellas, que ademais figuran no Rexistro, que recollen exactamente os terreos que temos  e as lindes”. Cuenta que hace tres años “viñeron eles a verme para que lles enseñase as escrituras. Despois,  un bo día chegoume unha notificación do Xuzgado do Barco para ir á conciliación. Non me esperaba iso.  O xuiz preguntoume se estaba dacordo co que solicitaban ele e dixen que non, pois as lindes están recollidas e rexistradas. E non souben máis”.

Enrique Luis García, presidente de la Junta de Montes de Roblido

Enrique Luis García, presidente de la Junta de Montes de Roblido

 

El monte comunal de Roblido antiguamente era un “Foro,  denominado así porque eran propiedades da nobleza que tiñan numerosos privilegios, de modo que o pobo de Roblido non era dono  de nada, pagaba unhas rentas  polos terrenos, polas casas e por  todo.  Así ven exposto nas escrituras”, cuenta Enrique Luis García.  Detalla que los últimos dueños del monte, antes de que el pueblo lo comprase,  “era unha marquesa catalana que tiña por albacea a familia Losada de A Rúa,  familia que co tempo comprou  o monte enteiro. Na época da República saiu unha Lei pola que se decía que aquél que quixese redimir ó foro tiña dereito a comprar, así que  Roblido comprou á finca ós Losada, cas mesmas lindes que tiña a anterior escritura, pois hai dúas, unha escrita man, que é a máis vella, e outra a máquina, de cando comprou Roblido  e as dúas son prácticamente idénticas”.

Enrique Luis García insiste en que “Roblido non robou nada, comprou unha finca cunhas lindes que está aí,  que está no Rexistro da Propiedade e cuias lindes coinciden cas que ten marcadas o Tribunal de Montes en Ourense e Galicia. Si eles teñen documentación,  a cotexamos sin problema, pero non deben ter papel ningún”.

Roblido tiene 1.400 hectáreas  mientras que A Rúa superará los 2.000. “Non estamos en guerra con eles. Si queren gastar os cartos é unha pena  cos gasten pois  o noso está rexistrado”.

Roblido

Roblido

Curiosamente, Roblido, a su vez, también anda en pleitos por lindes con sus vecinos de  Quiroga (Lugo) a la que reclaman  unas 600 hectáreas. Enrique Luis García dice que hay una zona que “está indivisible por falta de acordó cando se deslindou hai máis de 40 anos. Entón a linde ca provincia de Lugo sigue vixente. Ahora estamos paralizados porque non está claro, e aínda que fumos o Xuzgado de Monforte no seu día, está difícil. Por iso, con Quiroga sí tivemos este conflicto pero cos nosos vecinos de A Rúa nunca tiveramos problemas, estando ademais dentro do mesmo municipio”.

Sea como fuere, el conflicto de lindes se extiende a muchas localidades de la provincia de Ourense y Galicia, unos resueltos y otros pendientes de resoluciones judiciales durante años.

Montes de Roblido desde donde se ve incluso Vilamartin y parte de O Barco

Montes de Roblido desde donde se ve incluso Vilamartin y parte de O Barco

 

Vista de los montes de Roblido desde A Fraga, donde se atisban pueblos de todo el contorno

Vista de los montes de Roblido desde A Fraga, donde se atisban pueblos de todo el contorno

También te podría gustar...