Inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

1923481-Sistema_Nacional_de_Garantia_Juvenil_Version2Varios concellos de Valdeorras, están a recordar aos veciños a Inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Hai que ter más de 16 anos e menos de 25, ou menos de 30 anos no caso de persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Non debe haber traballado nos 30 días naturais anteriores a solicitude, asi coma non ter recibido accións educativas que sumen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais á data de presentación da solicitude.

Tamén hai un tercer suposto que impide a inscrición como é o de haber recibido accións formativas que sumen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.

Todo aquel que cumpla os requisitos poderá inscribirse no enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html.

Permite recibir ofertas de emprego, educación continuada, formación, etc.

 

También te podría gustar...