Entregan certificado Galicia Calidade a Lácteos Anzuxao.