Manuel Baltar, con representantes dos balnearios de Ourense