Reunión.xuradoXII.Premio.Pura.e.Dora.Vázquez.de.narracion

Reunión.xuradoXII.Premio.Pura.e.Dora.Vázquez.de.narracion

Reunión do Xurado do XII Premio Pura e Dora Vázquez de Narración. Asisten Avelino García (Deputado de Cultura), Ana Malingre (Secretaria do Xurado), Jose Manuel Fernandez López, Maria Rosa González Méndez, Franci Stella Estrada Mosquera e Xose Manuel Cid Férnandez.