A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria deu hoxe o paso definitivo para que o proxecto de Campus da Auga de Ourense se converta nunha realidade