Cultura e Educación, as 1.112 prazas para as oposicións deste ano publícanse mañá no DOG

  • Cultura e Educación publicará mañá no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de 1.112 prazas nas oposicións deste ano
  • O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación no DOG

logo_DOGA Consellería de cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará mañá no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 12 prazas no corpo de inspectores de educación, 478 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 122 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 500 prazas no corpo de mestres. Un total de 1.112 prazas, o 100% da taxa de reposición, co que se busca manter o de Galicia como o nivel máis baixo de interinidade no persoal docente de todo o Estado español.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Nas vindeiras semanas concretaranse as datas e lugares das probas de selección

A distribución de prazas por especialidade é a que segue:

Especialidade

Prazas A2-A1

libre

Total

Profesores de ensino secundario

Lingua Castelá e Literatura
14
56
70
Xeografía e Historia
11
44
55
Matemáticas
15
60
75
Física y Química
8
32
40
Bioloxía e Xeoloxía
9
36
45
Inglés
9
36
45
Educación física
4
16
20
Orientación educativa
5
20
25
Formación e Orientación Laboral
10
40
50
Hostalaría e Turismo
3
10
13
Informática
4
16
20
Intervención sociocomunitaria
4
16
20
TOTAL
96
382
478

Profesores técnicos de FP

Cociña e pastelería
12
12
Instalacións electrotécnicas
24
24
Mantemento de vehículos
24
24
Mecanizado e mantemento de máquinas
17
17
Servizos á Comunidade
20
20
Sistemas e aplicacións informáticas
25
25
TOTAL
122
122
Mestres
Educación infantil
186
186
Lingua estranxeira: inglés
56
56
Lingua estranxeira: francés
30
30
Educación física
40
40
Música
36
36
Pedagoxía terapéutica
56
56
Audición e linguaxe
56
56
Educación Primaria
40
40
TOTAL
500
500

Inspectores de Educación

12
12
TOTAL
1.112

También te podría gustar...