Manuel Baltar, na reunión hoxe da Xunta de Goberno da FEMP