A Xunta destaca que as obras do edificio xudicial de Ourense estarán rematadas este mesmo ano

xunta de galiciaO director xeral de Xustiza, Juan José Martín compareceu hoxe no Parlamento onde destacou que o edificio xudicial de Ourense estará plenamente operativo ao longo do ano que vén xa que as obras estarán rematadas este mesmo ano.

O Plan de Infraestruturas Xudiciais aprobado pola Xunta de Galicia na pasada lexislatura comprende actuacións de rehabilitación, ampliación ou nova construción e obras de mantemento e mellora nos actuais edificios de xulgados entre as que contempla grandes reformas nos edificios xudiciais de Ferrol e Coruña e xa está plenamente operativo o novo edificio xudicial de Santiago, . a reforma da antiga fábrica de Tabacos en Coruña e as obras de construción do edificio de Ourense que están a piques de rematar, para posteriormente iniciar o traslado.

Este Plan considerou prioritario dotar á cidade de Ourense dunha nova infraestrutura xudicial, que paliase a necesidade de espazo que se está a producir neste momento e que cumprise as necesidades de espazo que se podan producir nos vindeiros anos, polo que en colaboración co concello de Ourense que puxo a disposición da Xunta os terreos precisos para a construción do novo edificio xudicial.

O investimento preciso para a edificación desta nova sede xudicial ascende a máis de 17 millóns de euros, ao que deberá engadirse o investimento preciso para o equipamento do novo edificio, tanto de mobiliario como de equipamento tecnolóxico. Grazas á construción deste novo edificio proxéctase dar solución aos problemas de espazo que hai na actualidade no Pazo de Xustiza de Ourense, así como poder acoller aos novos órganos e servizos xudiciais que se creen nos vindeiros anos.

O novo edificio xudicial conta con máis de 14.000 metros cadrados distribuídos en 9 plantas, que terá no soto un aparcadoiro, arquivos, celdas para os detidos e salas para instalacións e equipamento; no semisoto irán instalados os servizos transversais, isto é, as oficinas do decanato, xulgado de garda, rexistro civil, IMELGA, Servizo Común de Notificacións e Embargos, SERCEN, oficina de atención aos cidadáns e á vítima, colexios de avogados, procuradores e graduados sociais, locais sindicais, correos. Nas plantas baixa e primeira estarán instaladas as dezaseis salas de vistas, das plantas segunda á quinta estarán destinados os órganos xudiciais, con seis xulgados por planta, o que supón unha capacidade total de ata 24 xulgados; e na planta sexta estarán instaladas ás dependencias da Fiscalía Provincial.

También te podría gustar...