Vilarino de Conxo adhiérese ao convenio marco de cooperación entre a Deputación provincial na gestión de RSU

Usuario xolopi - Invernadeiro (Vilariño de Conso)Non se produciron intervencións e co voto favorable do Grupo Popular e a reserva de voto do Grupo Socialista e do BNG, a comisión informativa competente ditamine favorablemente a adopción, por parte do pleno, do seguinte acordo: de Acepta-la adhesión do Concello de Vilariño de Conso ao convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestación, por parte da Deputación, en réxime de competencia delegada e con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de RSU nos municipios da provincia, de conformidade co acordado polo dito Concello en data 26 de novembro de 2014.

También te podría gustar...