Urxencias Sanitarias de Galicia-061 recomenda aumentar as precaucións para evitar lesións medulares no verán

061A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, organismo dependente da Consellería de Sanidade, quere facer chegar á cidadanía unha serie de recomendacións para previr posibles lesións medulares e mellorar a calidade de vida dos galegos no período estival. As vacacións e o bo tempo fan que a poboación aumente a práctica de actividades ao aire libre e os desprazamentos polas estradas, o que incrementa os riscos de sufrir lesións causadas por accidentes de tráfico, caídas a distinto nivel e mergullos en augas pouco profundas.

Os accidentes de tráfico -atropelos, colisións entre vehículos e accidentes de motocicleta- son a causa do 50% das lesións medulares, mentres o 50% restante se debe a accidentes laborais e deportivos como precipitacións desde certa altura, mergullos en augas pouco profundas e caídas de bicicleta ou cabalo, principalmente. Nos últimos anos estase a observar un incremento das lesións causadas por imprudencias á hora de lanzarse a auga en zonas de baño.

Se vostede vai pasear en bicicleta ou a cabalo, deberá protexer a súa cabeza cos cascos axeitados. Evite facer descensos ou saltos por zonas que descoñece, así como manobras que requiran dificultade técnica nos casos que non dispoñamos de adestramento previo ou habilidade suficiente para realizalas.

No caso de caídas a distinto nivel, lembre que a gravidade das lesións aumenta cando a altura é tres veces superior á estatura da vítima; polo que, no caso dos nenos, caídas de alturas non moi elevadas poden ter graves consecuencias.

Os saltos á auga en zonas pouco profundas, tanto no mar como na piscina, son unha das causas máis frecuentes de lesión medular grave. Lembre que non debe tirarse de cabeza en sitios que non coñece e no caso de que se encontre na praia deberá ter en conta o estado das mareas. Ademais, hai que coñecer perfectamente o lugar para tirarse de cabeza e, de non ser así, medilo previamente tirándose de pe, e comprobando que existen tres ou máis metros de auga na zona.

Asistencias en 2014
Durante o pasado ano, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendeu a 12 persoas que sufriron lesións medulares, das cales unha faleceu no punto do incidente. O 79% dos atendidos foron homes, mentres que o 21% restante foron mulleres.

Por provincias, A Coruña e Pontevedra foron as que rexistraron maior número de asistencias por lesións medulares con catro atendidos cada unha, seguidas pola provincia de Lugo con 3 persoas asistidas e Ourense cunha persoa.

Respecto aos recursos asistenciais que atenderon e trasladaron ata o centro hospitalario a estes pacientes, en 6 ocasións mobilizouse a ambulancia medicalizada, o helicóptero medicalizado asistiu en 4 ocasións e unha persoa foi trasladada en ambulancia asistencial.

Nos últimos anos obsérvase un descenso do número de persoas atendidas por este tipo de lesións. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no ano 2013 atendeu a 13 persoas, en 2012 os asistidos foron 20 e nos anos 2011 e 2010 foron atendidas 17 persoas respectivamente.

Como actuar en caso de emerxencia
En caso de ser testemuña dunha situación de emerxencia sanitaria chame ao 061 e facilite a información sobre o número de vítimas, o tipo de lesións e a localización dos feridos. Recorde indicar o seu número de teléfono por se fose necesario que rechamaran para localizar con exactitude o lugar no que se encontra. Inmediatamente, e mentres vostede está falando co persoal do 061, poranse en marcha os recursos necesarios para á súa asistencia sanitaria. Ao mesmo tempo, un médico coordinador indicaralle como actuar ata que a ambulancia ou o helicóptero chegue.

É importante lembrar que Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é un servizo que funciona as 24 horas, os 365 días do ano e que moitas vidas se poden salvar se son tratadas dun modo axeitado.

También te podría gustar...