A porcentaxe de fogares conectados a 100 megas nos núcleos do Plan de Banda Larga da Xunta cuadriplica a media estatal

Máis de 38.000 fogares e empresas dos núcleos obxectivo das redes de nova xeración do Plan de Banda Larga teñen […]