En setembro remata o prazo para presentar orixinais para o XXXIV premio de novela “Blanco Amor”

O vindeiro 14 de setembro remata o prazo para presentar traballos para o XXIV premio de novela “Blanco Amor” de novela longa, data na que se cumpre o 118 aniversario do nacemento en Ourense...