A Consellería desatende ao Valedor do Pobo no caso do TAC do HCV

A Consellería desatende ao Valedor do Pobo no caso do TAC do HCV, ao non enviar ao valedor do pobo o […]