Vilarino de Conxo adhiérese ao convenio marco de cooperación entre a Deputación provincial na gestión de RSU

Non se produciron intervencións e co voto favorable do Grupo Popular e a reserva de voto do Grupo Socialista e […]