O CHUO lamenta á xudicialización da organización sanitaria e asistencial

A organización das urxencias, os ingresos e as altas baseanse en criterios puramente asistenciais e responden a prescrición facultativa A […]