Ethel Vázquez aposta pola mudanza de pequenas rutinas diarias para contribuír desde a casa a unha xestión sustentable da auga en Galicia

A pregunta é , ¿por qué na presentación da mesma campaña na Coruña a semana pasada non se quixo publicar […]