O grupo do BNG en Viana, acorda presentar no concello moción relativa á prescripción dos fármacos de última xeración a enfermos de Hepatite C

O grupo do BNG en Viana, formado por Secundino Fernández Fernández, Xosé Antón Alfonso García e Antón Pérez Castro concelleiros do BNG […]