A Axencia Tributaria de Galicia facilitou a máis de 95.000 contribuíntes a transmisión do seu vehículo en 2014

A Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) facilitou a transmisión do seu vehículo a 95.942 contribuíntes galegos no pasado ano 2014, […]