O PP do Barco presenta moción para o Proxecto de Dragado do Río Sil para a zona do Malecón

PP O BarcoO grupo Municipal Popular do Barco presenta unha moción, ao amparo do establecido no artigo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juri­dico de las Entidades Locales, para o seu debate e, no seu caso aprobación, no Pleno Ordinario do mes de Setembro.

Presentación do Proxecto de €œDragado do Rí­o Sil para a zona do Malecón:€

O Goberno do Concello de O Barco convocará a Comisón de Medio Ambiente para que o proxecto sexa obxecto dun novo estudo e se poidan realizar as oportunas modificaciós.

Rematada a fase de estudo o Proxecto será presentado novamente, nun plazo non superior a tres meses, ante os diferentes organismos competentes.

Se finalmente o proxecto recibise o visto bo o Concello de O Barco buscará a colaboración da Xunta de Galicia, Deputaciónn e a propia Confederación Hidrográfica para sufragar o custo.

También te podría gustar...