O CHUO é o primerio hospital público que oferta o test de ADN fetal

  • O CHUO implanta o test de ADN fetal como alternativa a amniocentese no seu programa de cribado prenatal
  • Para a realización do test tan só é necesaria unha mostra de sangue materna, evitando na maioría dos casos a realización dun procedemento, invasivo e non carente de risco, como a amniocentese
  • Súa implantación permite tamén ofertar un método diagnóstico fiable a aquelas mulleres as que non se lles pode realizar unha amniocentese
  • O CHUO é o primeiro hospital público de Galicia que oferta este test de xeito programado, incluído no seu protocolo de seguimento do embarazo

 

CHUO. Por Rafael

CHUO. Por Rafael

Desde o pasado día 1 de setembro o protocolo de seguimento do embarazo do Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense oferta o Test de ADN fetal, para a detección de alteracións cromosómicas, que evita na maioría de casos a realización dunha proba, invasiva e non carente de riscos, como a amniocentese.

Para a realización do test tan só é precisa unha sinxela extracción de sangue da nai, como para unha analítica, e indicaráselle a gran parte das xestantes as que na actualidade se lles viña indicando a realización dunha amniocentese ante o risco de alteracións cromosómicas no feto, como os síndromes de Down i Edwards, e outras menos frecuentes.

Outra vantaxes da súa inclusión na oferta asistencial do CHUO é que permite ofertar un método diagnóstico fiable das cromosomopatias do feto a aquelas xestantes que, polas súas condicións médicas ou risco para o embarazo, non este aconsellada a realización dunha amniocentese.

A proba, que pode realizarse a partir da décima semana de xestación, ten unha altísima fiabilidade -do 99% no caso do Síndrome de Down- sendo notablemente eficaz na detección de anomalías nos cromosomas 18 (Síndrome de Edwards) e 13 (Síndrome de Patau), tamén con elevada sensibilidade, do 69%, ante outras menos frecuentes.

Control e rigor na indicación dos test

Precisamento por elo, as principais sociedades científicas e profesionais non aconsellan a realización deste test, de xeito xeneralizado a tódalas embarazadas, sen unha determinación previa do seu factor de risco, por parte dun especialista. Xa que as posibilidades dun falso positivo sitúanse nun 5%, o que conlevaría a realización dunha amniocentese, de confirmación, sen unha indicación a priori necesaria.

Hai que lembrar que a amniocentese consiste na extracción de líquido amniótico, para seu posterior estudio xenético. Pese a súa alta fiabilidade e aos niveis de seguridade, con que na actualidade esta proba se realiza, non está carente de risco, xa que, ao tratarse dunha técnica invasiva, pode presentar complicacións graves como aborto (2%) ou rotura da bolsa (1%). Asemade, de cada 20 amniocenteses que se realizan, tan só 1 é positiva a síndrome de Down, o que da idea do número destes procedementos que evitará a implantación deste novo test en Ourense.

Na presentación hoxe da nova oferta asistencial, que ven a complementar o Programa de Cribado Prenatal en Ourense, a responsable da Xerencia de Xestión Integrada do Sergas en Ourense, Eloína Masid, destacou a importancia de incluir unha técnica innovadora, que presenta evidentes vantaxes para as ourensanas, de cara a afrontar seu embarazo coa maior seguridade e información, e xustificou o esforzo inversor, que esta medida supón, no obxectivo de afondar no coidado dunha poboación como a de Ourense, cada vez mais envellecida, e cunha alta idade media materna.

Asemade, tanto a xerente como o xefe do Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia, Xosé Luis Doval, destacaron que pese a pequenas variacións, a tendenza de nacementos na provincia continua á baixa. Con 93 nacementos mes rexistrados no CHUO en 2014, 91 en 2015 e 88 no que vai de ano. Asemade, nos hospitais comarcais, naceron ao mes, neste mesmo período, 7-8-9 nenos en Verín, 8-7-10 en Valdeorras.

En total, o pasado ano 2015, naceron 1.530 nenos no CHUO, 120 en Verín e 122 no Barco, e o proxecto da Xerencia pasa por extender esta oferta asistencial a toda a provincia de Ourense.

También te podría gustar...