1A A A Mb e Caete

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, entrevistouse na súa segunda xornada en Bruxelas co comisario de Enerxía e Clima da Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, a quen lle presentou á iniciativa que porá en marcha na provincia de Ourense, destinando inicialmente para a súa creación un orzamento de 512.000 euros no exercicio de 2015: a Axencia Provincial da Enerxía e do Medio Ambiente, un organismo que terá como obxectivo dar servizo aos pequenos e medianos concellos no que atinxe ao subministro de equipamento e aforro e eficiencia enerxética.

Este modelo, a modo de “central de compras enerxética”, “podería ser perfectamente exportable aos gobernos intermedios da Unión Europea e o seu traballo “en rede” posibilitaría -segundo lle explicou Manuel Baltar a Arias Cañete- un considerable aforro para os gobernos locais europeos á hora de negociar tarifas eléctricas e subministracións e na realización de infraestruturas enerxéticas, así como na eficiencia e na prestación de servizos aos cidadáns”. Miguel Arias Cañete avalou a idoneidade do proxecto afirmando que “encaixa perfectamente nas liñas de acción prioritarias da UE dentro dos ámbitos da enerxía, o medio ambiente e a sostibilidade”

Dentro da filosofía de “goberno verde e provincia medioambiental” que a Deputación de Ourense promove coas estratexias que leva a cabo en materia medioambiental, a optimización e sostibilidade enerxética son liñas prioritarias de actuación para o goberno que preside Manuel Baltar, polo cal a Axencia Provincial da Enerxía e do Medio Ambiente é un instrumento de planificación e xestión enerxética ao servizo dos concellos que ten a finalidade implantar un modelo sostible no ámbito enerxético nos municipios da provincia de Ourense.

Aforro, diminución das emisións do CO2, fomentar o uso das enerxías renovables e diminuír o consumo enerxético, todo elo para favorecer iniciativas de xestión enerxética máis eficientes, “son os obxectivos que se marca a axencia, cuxa entrada en funcionamento pode contribuír a mellorar as economías dos gobernos locais e ser fonte de competitividade”, afirmou Manuel Baltar.

Conferencia sobre Gobernanza multinivel

O presidente provincial tamén participou hoxe no Comité das Rexións na conferencia que analizou a situación da “Gobernanza multinivel na Unión Europea”. Nesta xornada debateuse por unha banda a política de cohesión da UE e a súa relación coa Estratexia Europa 2020, e por outra, o papel das rexións e cidades en relación coa comunicación e a cidadanía europeas. Neste evento participaron representantes institucionais de gobernos nacionais, rexionais e locais da UE así como expertos do ámbito académico.

Cabe salientar que as deputacións de Ourense e Castellón foron os primeiros gobernos provinciais de España en asinar a denominada “Carta de Gobernanza Multinivel en Europa”, un documento que en Galicia só asinaron a Xunta e o Parlamento e que en Europa está asinada por 165 entidades territoriais. Ten como obxectivo a cooperación entre institucións e gobernos para acadar unha maior cohesión económica, social e territorial de Europa. A “Gobernanza multinivel”, favorece as boas prácticas dos procesos decisorios en Europa e fomenta a creación de redes de entes locais ademais de alentar proxectos de cooperación.

Manuel Baltar defende a necesidade de “cooperar entre as distintas administración para acadar unha maior eficacia na realización de proxectos innovadores e necesarios para a cidadanía, iniciativas que se realizan co apoio da Unión Europea en colaboración con socios comunitarios e nas que priman os principios de subsidiariedade, proporcionalidade e asociación, concretados en estratexias de cooperación entre institucións”. Unha alianza que favorece a dimensión internacional de Ourense, unha provincia, afirma Baltar, “que pola súa situación xeoestratéxica como centro da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e polo peso da nosa emigración en Europa debe participar destas políticas de colaboración europea, e a “Carta de Gobernanza” é un instrumento que abre expectativas e xera oportunidades para seguir reforzando a cooperación política e administrativa entre os entes”.

A finalidade da Carta, elaborada polo Comité das Rexións da Unión Europea, é conectar rexións e cidades de toda Europa, ao tempo que promover interaccións múltiples entre axentes sociais como son os gobernos provinciais, as universidades, as ONGs e as agrupacións representativas da sociedade civil, para outorgar solucións políticas que atendan as necesidades dos cidadáns.