Informe sobre as accións de fomento de emprego executadas por AEVA durante o ano 2014

aevaInforme sobre as accións de fomento de emprego executadas por AEVA durante o ano 2014.

Nel pódese ollar que AEVA contribúiu á reducción da taxa de desemprego na comarca en casi un 4%.

Dentro das diferentes accións de fomento de emprego executadas por AEVA destacamos:

1. Plan AFD: 3 accións formativas
•Número de alumnos: 45
•Número de inseridos: 7
•Total insercións (%): 15%

2. AXENCIA DE COLOCACION
•Número de usuarios: 659 (30% do total de desempregados da comarca)
•Número de procesos de selección xestionados en AEVA: 42
•Número de ofertas enviadas aos usuarios: 845
•E-mails enviados: 195
•Número de inseridos: 11

3. Programa integrado para o emprego“aevaemprego II” (2013-2014)
•Número de usuarios: 60
•Total insertados: 41
•Total insercións (%): 68%

4. Programa integrado para o emprego“aevaempregoIII” (2014-2015)
•Número de usuarios: 70
•Total insertados: 21 (xaneiro 2015)
•Total insercións(%): 30% (xaneiro 2015)

AEVATOTAL INSERCIÓNS ANO 2014: 2.199 desempregados (media ano 2014) o que supón un % de insercións de AEVA no cómputo total de paro na Comarca de Valdeorras do 3,64%

También te podría gustar...