Exposición ‘Magnetismo e personalidade’

ARTE AFRICANA concíbese como aquela producida nas rexións situadas ao sur do Sahara. Baixo o concepto xenérico de arte africana enténdese unha infinidade de culturas cheas dunha enorme personalidade propia, podendo falar de moitas familias e particularidades artísticas. As notas que poden caracterizar a todas elas resúmense nas seguintes:

Espiritualidade

Moitas das manifestacións artísticas concíbense para comprender o obxecto no marco dunha expresión ritual ou cultural propia.

Tradicionalidade, inmaterialidade, evolución

Os obxectos e expresións artísticas que se manifestan tamén na música, na roupa e nas tatuaxes corporais responden a unha tradición evolutiva de crenzas e as formas asociadas a elas herdadas de xeración en xeración a través dunha concepción inmaterial das formas. A tradición prevalece sobre a man, xeralmente anónima, do seu autor.

Expresividade

Cada autor incorpora ao obxecto ou manifestación artística a súa forma persoal de entendelo dun xeito ás veces moi rechamante.

Simplificación da forma

A liña evolutiva de moitas das manifestacións artísticas determinou unha progresiva simplificación, ata chegar a unha certa abstracción das formas. Aínda que o obxecto representado está normalmente vivo, esta simplificación pode determinar unha abstracción sen perder expresividade.

Tanxibilidade

Os obxectos están feitos para ser vistos, tocados e escoitados.

Naturalidade

As manifestacións artísticas enchen todas as manifestacións da vida cunha cor, un son e algunhas formas de representación humana.

Variedade

Cada manifestación artística deriva de diferentes culturas, cos seus centos de linguas, variedades raciais, tradicións, condicións do territorio e materiais empregados.

Non é de estrañar que Picasso iniciase a súa era rosa despois de observar por primeira vez unha peza africana, probablemente Bambara, ou que o galerista Beyeler, promotor da arte de vangarda a principios do século XX, acumulase numerosas pezas de arte africana xunto pinturas dos grandes autores deste período.

 

También te podría gustar...