Estudo integral para a mellora do saneamento de Monforte

 • O Ministerio para a Transición Ecolóxica licita os servizos de asistencia técnica para a redacción do estudo integral para a mellora do saneamento de Monforte
 • O Alcalde, José Tomé Roca, agradece ó Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ó que pertence a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), a licitación dos servizos de asistencia técnica para a elaboración deste importante estudo integral para a mellora do saneamento de Monforte así como do proxecto construtivo da segunda fase das actuacións
 • A elaboración deste estudo integral e do proxecto construtivo, para os que se destinan algo máis de 190.000 euros, están contemplados no convenio de 2,4 millóns de euros que en novembro de 2020 asinaron o Alcalde de Monforte e o Presidente da CHMS, José Antonio Quiroga, e son o paso previo para dar unha solución definitiva ó saneamento de Monforte, unha vez se avalíen, a través deste estudo integral, cales son os problemas de saneamento da cidade
 • Unha vez sexa adxudicado o estudo integral e o proxecto construtivo para a 2ª fase das actuacións recollidas no acordo subscrito coa CHMS, o seguinte paso, a medio prazo, será sinatura do correspondente convenio para realizar as obras que suporán a mellora integral do saneamento de Monforte
 • O convenio subscrito entre ambas entidades en novembro de 2020, ademais da elaboración do mencionado estudo integral do saneamento de Monforte, tamén permitirá a renovación total ou parcial dos colectores da rúa Morín, da rúa Xoan Montes, da rúa Valle-Inclán despois da vía do tren, do Barrio das Cruces na parte que descorre xunto ó Regato das Malloadas, e inclúe tamén a supresión do aliviadero do Parque dos Condes
 • O Alcalde recorda tamén que “dende que cheguei á Alcaldía no ano 2015, unha das preocupacións do Goberno municipal foi ir mellorando o saneamento da nosa cidade, que ven padecendo unhas carencias dende fai anos, sen que se asumiran a realización de obras de mellora de xeito continuado para darlle unha solución integral ós problemas do saneamento de Monforte”

 

O Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ven de publicar no Boletín Oficial do Estado (nº 101, do 28 de abril de 2021) o anuncio para licitar, dende a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, os servizos de asistencia técnica para a redacción do estudo integral de mejora do saneamento de Monforte e do proxecto constructivo da segunda fase de actuaciones, contemplados no convenio que en novembro de 2020 asinaron o Alcalde de Monforte e o Presidente da CHMS, José Antonio Quiroga.

En concreto, o orzamento base de licitación para a redacción deste estudo integral é de 190.198,71 euros (IVE incluído), e as empresas interesadas terán de prazo para presentar as súas ofertas á CHMS ata o luns 24 de maio de 2021.

Neste senso, o Alcalde agradece ó Ministerio de Transición Ecolóxica, ó que pertence á CHMS, a licitación deste importante estudo “xa que é o  paso previo para dar unha solución definitiva ó saneamento de Monforte, unha vez se avalíen cales son os problemas de saneamento da cidade”.

O Alcalde monfortino salientou que “unha vez sexa adxudicado o estudo integral e o proxecto construtivo para a 2ª fase das actuacións recollidas no acordo que dende o Concello asinamos coa CHMS o pasado mes de novembro, o seguinte paso, a medio prazo, será sinatura do correspondente convenio para realizar as obras que suporán a mellora integral do saneamento de Monforte”.

O convenio asinado en novembro entre o Alcalde e o Presidente da CHMS, conta cunha inversión de 2,4 millóns de euros, e ademais da elaboración do mencionado estudo integral do saneamento de Monforte, tamén permitirá a renovación total ou parcial dos colectores da rúa Morín, da rúa Xoan Montes, da rúa Valle-Inclán despois da vía do tren, do Barrio das Cruces na parte que descorre xunto ó Regato das Malloadas, e inclúe tamén a supresión do aliviadero do Parque dos Condes.

O Alcalde recorda tamén que “dende que cheguei á Alcaldía no ano 2015, unha das preocupacións do Goberno municipal foi ir mellorando o saneamento da nosa cidade, que ven padecendo unhas carencias dende fai anos, sen que se asumiran a realización de obras de mellora de xeito continuado para darlle unha solución integral ós problemas do saneamento de Monforte”.

En concreto, o estudo integral, que saíu onte a licitación, analizará o estado de toda a rede de colectores de Monforte para detallar cales son os problemas da mesma, e unha vez estea rematado, que se prevé nos vindeiros meses, e se coñezan todos os problemas da rede de saneamento, o Concello de Monforte e a CHMS seguirán establecendo convenios para por en  marcha novas fases de actuacións, co obxectivo de rematar coa problemática da rede de saneamento monfortina.

Antecedentes

Monforte de Lemos sitúase nunha cubeta aluvial caracterizada polos seus elevados niveis freáticos durante a maior parte do ano debido á presenza de numerosos cursos de auga que irrigan todo o val. Esta situación mantense tamén durante os meses estivais, dado que os desagües e filtracións procedentes do regadío alimentan tanto os citados ríos e regatos como os numerosos acuíferos subterráneos existentes na zona.

Esta condición de contorno, combinada cunha rede de saneamento unitaria, antiga e en mal estado nalgúns dos seus tramos, tradúcese en problemas de infiltracións de augas limpas que sobrecargan a rede e a EDAR, sendo causa dun funcionamento deficiente desta última. Ademais, a falta de capacidade dos colectores para tan elevado caudal circulante, provoca alivios incontrolados de augas residuais sen tratar en numerosos puntos, algúns deles ata en tempo seco, co conseguinte impacto negativo no medio receptor.

A fin de solucionar os problemas do saneamento de Monforte, no ano 2017,  subscribiuse un primeiro convenio de colaboración entre o Concello de Monforte, a CHMS e a Deputación de Lugo para a execución das actuacións consideradas máis urxentes, isto é, as correspondentes ás rúas Santa Clara, A Veiga, Chantada, Juan Montes e Padre Feijoo. O importe destinado para esta actuación foi de 1,4 M€ e, unha vez redactado o proxecto e licitada a execución das obras, estas atópanse actualmente en execución.

Do mesmo xeito, a magnitude dos problemas e carencias existentes na rede de saneamento de Monforte, xerou a necesidade de elaborar un estudo integral que identificase co detalle necesario ditos problemas e carencias.

Así, o 11 de novembro de 2020 asinouse un segundo convenio entre o Concello e a CHMS para o financiamento da redacción dun estudo de alternativas para a mellora integral do saneamento e depuración de Monforte de Lemos, e para o financiamento, execución e entrega da segunda fase das obras de mellora do saneamento urbano desta localidade, que serve de marco ó desenvolvemento dun detallado traballo de análise e inspección da rede, complementado coa elaboración dun modelo que permita caracterizar o comportamento de cada unha das concas vertentes, a fin de definir de forma óptima que melloras son necesarias e o alcance das mesmas. 

Obxecto do contrato e descrición dos traballos

Os traballos a contratar consisten na execución de distintas tarefas de recopilación de información, toma de datos, análises, modelización da rede, estudo de alternativas, etc., que sirvan para definir adecuadamente as distintas fases de actuación que son necesarias para lograr mellóraa integral do saneamento e depuración de Monforte de Lemos, así como a redacción do proxecto construtivo da primeira destas fases.

Estas tarefas iniciaranse cun estudo que permita determinar o estado de conservación da rede principal de saneamento de Monforte de Lemos, identificando aqueles tramos de colectores que precisen intervencións de mellora, rehabilitación ou substitución.

Realizarase unha modelización do comportamento da rede, tanto en tempo seco como en episodios de choiva, o que servirá para suscitar diferentes alternativas de actuación: seccións necesarias para distintos caudais de cálculo; ubicación e dimensionamiento de hipotéticos tanques de tormenta; eliminación de alivios e de estacións de bombeo, de ser isto último posible; execución de novos tramos de colectores; etc.

Á vista dos resultados de devandito estudo redactarase un proxecto que incluirá un primeiro paquete de actuacións con obras máis urxentes ou que permitan alcanzar unha mellor relación investimento-resultados. Ademais, o mencionado estudo permitirá identificar as restantes obras que sexan precisas para solucionar os problemas que actualmente padece o saneamiento de Monforte.

Todos estes traballos estrutúranse nos seguintes bloques:

 • Revisión de documentación, consultas, levantamento de rede, elaboración dun GIS e modelización hidráulica.
 • Estudo de alternativas detallado para a solución integral do saneamento e depuración de Monforte de Lemos.
 • Elaboración dun plan de actuacións e dun programa de investimentos.
 • Levantamento topográfico e investigación xeotécnica.
 • Proxecto construtivo das actuacións prioritarias.

O prazo de execución dos traballos, unha vez adxudicado o proxecto, é de 14 meses.

 

 

 

También te podría gustar...