Elección dos representantes da Deputación no Consello Reitor do Padroado provincial de Turismo

Padroado Provincial de TurismoNo pleno ordinario realizado hoxe pola Deputación de Ourense decídese por unanimidade que a comisión ditamine favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo de designación como representantes da Deputación no Consello Reitor do Padroado Provincial de Turismo, aos seguintes deputados:

  1. Polo Grupo Provincial Socialista: D.ª Mónica Vázquez Blanco.
  2. Polo Grupo Provincial do BNG: D. Xaime Óscar Iglesias Pérez