TESGON Desbroces

Elección dos representantes da Deputación no Consello Reitor do Padroado provincial de Turismo

Padroado Provincial de TurismoNo pleno ordinario realizado hoxe pola Deputación de Ourense decídese por unanimidade que a comisión ditamine favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo de designación como representantes da Deputación no Consello Reitor do Padroado Provincial de Turismo, aos seguintes deputados:

  1. Polo Grupo Provincial Socialista: D.ª Mónica Vázquez Blanco.
  2. Polo Grupo Provincial do BNG: D. Xaime Óscar Iglesias Pérez