Datas e horarios de comezo do curso na Escola e Conservatorio de Música do Barco

O comezo do curso vai ter un pequeno retraso con respecto á data inicialmente proposta, co cal anunciar que por motivos organizativos queda aprazado o inicio do curso para o luns día 29.
Con respecto ós diferentes horarios temos os seguintes:
Escuela Municipal de Música y Conservatorio de O Barco
HORARIO DE MÚSICA E MOVEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA curso 2014/2015
  • GRUPO DE ALUMNOS DE 6 anos   Martes e Xoves de  17:30 a 18:15
  • GRUPO DE ALUMNOS DE 7 anos   Luns e Mércores de 17:30 a 18:15

HORARIOS DAS CLASES COLECTIVAS CONSERVATORIO curso 2014/2015

1ºA de grao elemental: aula 2º dereita

Educación Auditiva e Vogal ————-Mércores de 17:15 a 18:00

Linguaxe Musical ——————Luns e Mércores de 18:00 a 19:00

1ºB de grao elemental: aula 2º dereita

Educación Auditiva e Vogal —————Xoves de 17:15 a 18:00

Linguaxe Musical ———————Martes e Xoves de 18:00 a 19:00

2ºde grao elemental: aula 2º Centro

Linguaxe Musical ——————Martes e Xoves de 18:00 a 19:00

Educación Auditiva e Vogal —————-Xoves de 19:00 a 19:45

3ºde grao elemental: aula 2º Centro

Linguaxe Musical ———————-Luns e Mércores de 18:00 a 19:00

Educación Auditiva e Vogal —————Mércores de 19:00 a 20.00

4ºde grao elemental: aula 2º Dereita

Linguaxe   Musical ————Martes e Xoves de 19:00 a 20:00

Educación Auditiva e Vogal ——————–Xoves de 20:00 a 21:00

1ºde grao profesional: 2º Dereita

Linguaxe Musical —————-Venres de 17:30 a 18:30

Conxunto—————————–Martes de 18:00 a 19:00

2ºde grao profesional: 2º Dereita.

Linguaxe Musical —————–Luns de 19:00 a 20:00 Xoves de 20:00 a 21.00

Conxunto —————————-Martes de 18:00 a 19:00

3ºde grao profesional:

Novas tecnoloxias aplicadas á música (Sardón)—–Martes de 19:00 a20:00

Armonía (Olga) ———————————-Martes e Xoves de 20:00 a21:00

4ºde grao profesional:

Historia da Música (Leopoldo)——— Xoves de 20:00 a 21:30

Armonía(Olga) ——————-Martes e Xoves de 19:00 a 20:00

5ºde grao profesional:

Historia da Música (Leopoldo)———-Martes de 20:00 a 21:30

Análise (Olga) ——————————Xoves de 16:00 a 17:30

6ºde grao profesional:

Análise (Olga) —————————–Mércores de 16:00 a 17:30

Grado profesional

OUTRAS ASIGNATURAS——DEPENDENDO DA ESPECIALIDADE INSTRUMENTAL

Coro (alumnos de Piano, Gaita e Guitarra)———-Xoves de 18:00 a 19:00

Orquesta(alumnos de Violin e Violoncello)——–Martes de 17:00 a 18:30

Banda (alumnos de Frauta, Saxofón, Percusión, Trompeta)—Venres de 19:30 a 21:00

Músicade Cámara (5º e 6º de grao prof.)–Falar co profesor Manuel Prada

Piano Complementario ou Repentización—–Falar co profesor Jose Romero

Conxunto(gaita –falar co prof. Manuel Prada )

(Outros instrumentos —Martes de 18:00 a 19:00 )