Cursos de Informática e Inglés propostos pola sección UGT Lemos/Valdeorras

UGT- Valdeorras Cursos de Informática e Inglés propostos pola sección UGT Lemos/Valdeorras.

Dentro do Plan Intersectorial Galicia 2014, a sección de UGT Lemos/Valdeorras propón dous cursos de formación nas materias de Informática e Inglés destinados tant para empregados en activo como para desempregados.

Aqueles que desexen apuntarse á súa realización deberán de persoarse na sede de UGT no Barco ou ben apuntarse mediante chamada telefónica no número 988 321574.

Prazas limitadas para ambolos dous cursos.