cigaCIG reclama Renda de Inserción laboral para persoas desempregadas que non cobren ningunha prestación.

Ademáis disto,  considera absolutamente insuficiente a axuda para persoas desempregadas de longa duración que prevé aprobar o Goberno, a patronal, e os sindicatos CCOO e UGT.

Entende que , polo seu carácter temporal -só durante 6 meses-, pola súa contía económica – 400 euros- e polos requisitos requiridos –que leven máis dun ano sen cobrar-  non atende ás necesidades reais deste colectivo.

Fronte a isto defende a creación dunha Renda de Inserción Social para todas as persoas desempregadas que non cobran ningún tipo de prestación.