Acordo definitivo en A Veiga para o uso da antigua escola de Prada

Foto: e-rustica.com
Foto: e-rustica.com

Outro dos conflictos que estuvo en boca este verán foi o  que mantivo o alcalde de A Veiga coa Asociación Cultural de Prada. Lembremos que segundo esta asociación, os traballlos de reahabilitación desta escola de Prada fixéronse con cartos públicos e remataron fai un ano co cal os veciños deberían poder usar este edificio. Nembargantes, o rexidor Edesio Yáñez Gómez indicaba que aínda faltaban obras por facer.

O debate entre o rexidor e os veciños durou todo o pasado mes de agosto ainda que finalmente, no último pleno, e contando co apoio do grupo socialista que antes se opoñía, chegouse a un acordo para dividir en usoso o citad edificio, de tal forma que os veciños deste pueblo de Prada y los cazadores de esta localidad pertenciente al municipio de A Veiga, poderán disfrutar da planta baixa do edificio.